Stretnutie v Trnave 27.6.2024

Organizačné členenie Košický kraj Miestne organizácie v obvode Košického kraja: Michalovce predseda MO podpredseda MO 18 členov Trebišov predseda MO podpredseda MO …

Rekreácie Ponuky rekreačných pobytov Žiadosť posielať iba jednou formou, napr. mailom alebo osobne a nie mailom aj osobne. Do jednej žiadosti je …

Rekreácie – 2024-1/2

Rekreácie Ponuky rekreačných pobytov Žiadosť posielať iba jednou formou, napr. mailom alebo osobne a nie mailom aj osobne. Do jednej žiadosti je …

Členská schôdza Miestnej organizácie AHD Trnava 20.12.2023

Pozvánka na stretnutie

Pozvánka na stretnutie Vážení členovia Asociácie hasičov na dôchodku a hasičský dôchodcovia. V mene výonného výboru miestnej organizácie Asociácie hasičov na dôchodku …

Mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov Únia výsluhových dôchodcov SR odporúča svojim členom obhajovať svoje práva aj individuálne a odporúča napadnúť rozhodnutie o zvyšovaní …

Stretnutie v Trnave 28.6.2023

So zármutkom oznamujeme členom asociácie hasičov na dôchodku že nás dňa 30.04.2023 vo veku 94 rokov navždy opustil Peter Trebichalský. Česť jeho …

Organizačné členenie Prešovský kraj Miestne organizácie v obvode Prešovského kraja: Humenné predseda MO podpredseda MO 18 členov Bardejov predseda MO podpredseda MO …

Kontakty Prešovský kraj – oblastný výbor ? Pozícia: predseda oblastného výboru Kontakt:  Email: Sídlo: Ing. … Pozícia: podpredseda oblastného výboru Kontakt: Ing. …

Kontakty Žilinský kraj – oblastný výbor Ing. Bc. Milan Konárik, PhD. Pozícia: Predseda oblastného výboruKontakt: +421 902 738 888Email: moahdza@gmail.comSídlo: Žilina   …

Organizačné členenie Žilinský kraj Miestne organizácie v obvode Žilinského kraja: Žilina predseda MO Ing. Bc. Milan Konárik, PhD Kontakt: +421 902 738 …

Organizačné členenie Banskobystrický kraj Miestne organizácie v obvode Banskobystrický kraja: v príprave Banská Bystrica predseda MO podpredseda MO 40 členov v príprave​ …

Kontakty Banskobystrický kraj – oblastný výbor Pavel Pecník Pozícia: predseda oblastného výboru Kontakt: 0917 084 825 Email: Sídlo: Ing. … Pozícia: podpredseda …

Organizačné členenie Trenčiansky kraj Miestne organizácie v obvode Trenčianskeho kraja: Trenčín Roman Vršanský – predseda MO, tel. 0905 389 742 Anton Toráň …

Kontakty Trenčiansky kraj – oblastný výbor Pavol Bakalík Pozícia: predseda oblastného výboru Kontakt: 0915 322 363 Email: Sídlo: Mgr. Anton Martinka Pozícia: …

Rekreácie

Rekreácie Ponuky rekreačných pobytov Žiadosť posielať iba jednou formou, napr. mailom alebo osobne a nie mailom aj osobne. Do jednej žiadosti je …

So zármutkom oznamujeme členom asociácie hasičov na dôchodku že nás dňa 7.11.2022 vo veku 76 rokov navždy opustil František Maár. Česť jeho …

MO HaZU

Smútočné oznámenie Parte So zármutkom oznamujeme členom asociácie hasičov na dôchodku že nás dňa 30.01.2023 vo veku 76 rokov navždy opustil Marian …