Členská schôdza Miestnej organizácie AHD Trnava

20.12.2023