Rekreácie

Ponuky rekreačných pobytov

Žiadosť posielať iba jednou formou, napr. mailom alebo osobne a nie mailom aj osobne. Do jednej žiadosti je možné uviesť iba jednu alternatívu, ak máte záujem aj o inú alternatívu, musíte napísať dve osobitné žiadosti, napr. jednu na KREMENEC a jednu na SIGNÁL. Žiadosti je potrebné zasielať iba na oddelenie rekreačnej starostlivosti.

Ponuka rekreačných pobytov MV SR - September až December 2023

Uverejnené: 04. oktober 2023