Organizačné členenie Prešovský kraj Miestne organizácie v obvode Prešovského kraja: ? - Ing.  - predseda MO-  - podpredseda MO 30 členov  ? - Ing. ....  - predseda MO- Ing. .... -…

Kontakty Prešovský kraj - oblastný výbor ? Pozícia: predseda oblastného výboruKontakt: Email:Sídlo: Ing. ... Pozícia: podpredseda oblastného výboruKontakt: Ing. ... Pozícia: člen predsedníctva - pokladníkKontakt:   Ing. ... Pozícia: revízorKontakt:  

Na stránke sa pracuje