Organizačné členenie

Košický kraj

Miestne organizácie v obvode Košického kraja:

Michalovce

predseda MO

podpredseda MO

18 členov

Trebišov

predseda MO

podpredseda MO

5 členov