kontakty členov predsedníctva

Adresa AHD

831 06 Bratislava, Stolárska 23

Predseda AHD

Email

hargas.peto@gmail.com

Telefón

0903 231 131

Podpredseda AHD

Email

sensei.michal@gmail.com

Telefón

0904 822 917

Tajomník AHD

Email

palkovicigor@gmail.com

Telefón

0903 796 221

Kontrolór AHD

Email

michal.jurdik@gmail.com

Telefón

0949 130 625

Bratislava

Email

borkoiv@gmail.com

Telefón

0911 363 713

Trnava

Email

krajcovic.ma@gmail.com

Telefón

0949 279 622

Trenčín

Email

bakalikova@gmail.com

Telefón

0915 322 363

Nitra

Email

jurajpavel@centrum.sk

Telefón

0902

Žilina

Email

milan.konarik@uniza.sk

Telefón

0902

Banská Bystrica

Email

pavel.pecnik24@gmail.com

Telefón

0917 084 825

Prešov

Email

stv.veliky@gmail.com

Telefón

0908 086 989

Košice

Email

s.parimucha@gmail.com

Telefón

0905 645 939