Organizačné členenie

Bratislavský kraj

Miestne organizácie v obvode Bratislavského kraja:

v príprave Bratislava

predseda MO

podpredseda MO

20 členov

v príprave HaZU

predseda MO

podpredseda MO

37 členov

v príprave Malacky

predseda MO

podpredseda MO

27 členov

v príprave Pezinok

predseda MO

podpredseda MO

17 členov