Organizačné členenie

Bratislavský kraj

Miestne organizácie v obvode Bratislavského kraja:

Bratislava

– Ing.  – predseda MO

–  – podpredseda MO

 

30 členov

 

HaZU

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Malacky

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Pezinok

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov