Organizačné členenie Prešovský kraj Miestne organizácie v obvode Prešovského kraja: ? - Ing.  - predseda MO-  - podpredseda MO 30 členov  ? - Ing. ....  - predseda MO- Ing. .... -…

Kontakty Prešovský kraj - oblastný výbor ? Pozícia: predseda oblastného výboruKontakt: Email:Sídlo: Ing. ... Pozícia: podpredseda oblastného výboruKontakt: Ing. ... Pozícia: člen predsedníctva - pokladníkKontakt:   Ing. ... Pozícia: revízorKontakt:  

Rekreácie Ponuky rekreačných pobytov Žiadosť posielať iba jednou formou, napr. mailom alebo osobne a nie mailom aj osobne. Do jednej žiadosti je možné uviesť iba jednu alternatívu, ak máte záujem…

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje

Na stránke sa pracuje