Mimoriadna valorizácia výsluhových dôchodkov

Únia výsluhových dôchodcov SR odporúča svojim členom obhajovať svoje práva aj individuálne a odporúča napadnúť rozhodnutie o zvyšovaní výsluhových dôchodkov, ktoré budú vydané na výsluhové dôchodky opravnými prostriedkami. Po obdŕžaní negatívneho rozhodnutia toto napadnúť opravnými prostriedkami a využiť všetky inštancie.

Advokátska kancelária vo svojom stanovisku ponúka vypracovaný vzor takýchto opravných prostriedkov a zastupovanie účastníkov v správnom konaní pred súdom.