Správa

Vláda schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z.

Novelizácia rieši čiastkový dôchodok. Nebude potrebné mať odrobených 15 rokov, aby mali výsluhoví dôchodcovia vyplácaný čiastkový dôchodok, stačí dosiahnuť len dôchodkový vek.

Na najbližšom zasadnutie NR SR v utorok 14. marca bude predložená novela zákona 461 o dôchodkovom zabezpečení. Mala by byť prerokovaná ako 40. bod v prvom čítaní.

Uverejnené: 11. marca 2023

Rekreácie

Ponuky rekreačných pobytov

Uverejnené: 08. február 2023