kontakt vo vzťahu ku krajským riaditeľstvám

Krajské výbory

Všetci dôchodcovia boli aktívnymi hasičmi a dnešní aktívni hasiči budú skôr alebo neskôr na dôchodku. To by malo byť mottom ich vzájomných vzťahov.

Bratislava

Trenčín

Nitra

Žilina

Banská Bystrica

Prešov

Košice