Organizačné členenie

Žilinský kraj

Miestne organizácie v obvode Žilinského kraja:

Žilina

predseda MO

Ing. Bc. Milan Konárik, PhD

Kontakt: +421 902 738 888

Email: moahdza@gmail.com

podpredseda MO

21 členov

v príprave​ Dolný Kubín​

predseda MO

podpredseda MO

17 členov