Organizačné členenie

Žilinský kraj

Miestne organizácie v obvode Žilinského kraja:

Žilina

– Ing.  – predseda MO

–  – podpredseda MO

 

30 členov

 

Dolný Kubín

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov