Organizačné členenie

Žilinský kraj

Miestne organizácie v obvode Žilinského kraja:

Žilina

Predseda MO: 
Ing. Bc. Milan Konárik, PhD

Kontakt: +421 902 738 888
Email: moahdza@gmail.com

Dolný Kubín

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov