Organizačné členenie

Banskobystrický kraj

Miestne organizácie v obvode Banskobystrický kraja:

Banská Bystrica

– Ing.  – predseda MO

–  – podpredseda MO

 

30 členov

 

Rimavská Sobota

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Veľký Krtíš

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Žiar nad Hronom

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov