Organizačné členenie

Banskobystrický kraj

Miestne organizácie v obvode Banskobystrický kraja:

v príprave Banská Bystrica

predseda MO

podpredseda MO

počet členov

v príprave​ Rimavská Sobota

predseda MO

podpredseda MO

počet členov

v príprave Veľký Krtíš

predseda MO

podpredseda MO

počet členov

v príprave​ Žiar nad Hronom

predseda MO

podpredseda MO

počet členov