Aktuality

2024

29.05.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Banskej Bystrici

06.05.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

21.02.

Sa uskutočnilo valné zhromaždenie AHD v Žiline. Dokumenty: zápisnica z VZ, plán činnosti na rok 2024, správa o činnosti, učtovná závierka 2022 a učtovná závierka 2023.

24.01.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Žiline.

2023

04.12.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

16.11.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Žiline.

02.10.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

23.08.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Banskej Bystrici. Zápisnica 

03.07.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

13.06.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Bratislave. Zápisnica 

05.06.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

02.05.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

04.04.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

16.03.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Banskej Bystrici.  

07.02.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.

03.01.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD. Zápisnica

2022

29.09.

Sa uskutočnilo valné zhromaždenie AHD v Žiline. Zápisnica, Správa o činnosti, Návrh zmeny stanov, Fotogaléria.

07.09.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v Banskej Bystrici.

02.06.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD v  Hermanovciach nad Topľou. Zápis zo zasadnutia.

29.03.

Sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva AHD.

01.03.

Sa uskutočnila videokonferencia predsedníctva AHD.  Zápis zo zasadnutia.

2021

13.10.

Stretnutie predsedníctva AHD v Žiline.