Organizačné členenie

Prešovský kraj

Miestne organizácie v obvode Prešovského kraja:

?

– Ing.  – predseda MO

–  – podpredseda MO

 

30 členov

 

?

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov