Organizačné členenie

Trenčiansky kraj

Miestne organizácie v obvode Trenčianskeho kraja:

Trenčín

– Mgr. Anton Martinka  – predseda MO

–  – podpredseda MO

 

30 členov

 

Považská Bystrica

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Nové Mesto nad Váhom a Myjava

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov