Organizačné členenie

Trenčiansky kraj

Miestne organizácie v obvode Trenčianskeho kraja:

Trenčín

– Roman Vršanský – predseda MO, tel. 0905 389 742

– Anton Toráň – podpredseda MO, tel. 0902 500 103

– Pavol Bakálik – pokladník, tel. 0915 322 363

15 členov

Považská Bystrica

– Mgr. Anton Martinka – predseda MO, tel. 0903 493 275

– Pavol Kardoš – podpredseda MO, tel. 0940 734 202

– Ing. Pavol Sekeráš – pokladník, tel. 0910 999 098

21 členov

Nové Mesto nad Váhom a Myjava

– Jaroslav Brezovák  – predseda MO, tel. 0918 929 100

– Dušan Dreiseitel – podpredseda MO, tel. 0903 105 715

– Jaroslav Brezovák – pokladník, tel. 0918 929 100

16 členov