Organizačné členenie

Trenčiansky kraj

Miestne organizácie v obvode Trenčianskeho kraja:

Trenčín

Roman Vršanský – predseda MO, tel. 0905 389 742

Anton Toráň – podpredseda MO, tel. 0902 500 103

Pavol Bakálik – pokladník, tel. 0915 322 363

16 členov

Považská Bystrica

Mgr. Anton Martinka – predseda MO, tel. 0903 493 275

Pavol Kardoš – podpredseda MO, tel. 0940 734 202

Ing. Pavol Sekeráš – pokladník, tel. 0910 999 098

21 členov

Nové Mesto nad Váhom

Jaroslav Brezovák  – predseda MO, tel. 0918 929 100

Dušan Dreiseitel – podpredseda MO, tel. 0903 105 715

Jaroslav Brezovák – pokladník, tel. 0918 929 100

19 členov