Pozvánka na stretnutie

Vážení členovia Asociácie hasičov na dôchodku a hasičský dôchodcovia.

V mene výonného výboru miestnej organizácie Asociácie hasičov na dôchodku (ďalej len MO AHD Žilina) si vás dovoľujem pozvať na stretnutie členov a aj nečlenov MO AHD Žilina, ktoré sa bude konať dňa 19.1.2024 v priestoroch ubytovacieho zariadenia SŠPO (Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina).

Výkonný výbor pripraví pre Vás novoročnú kapustnicu s malým občerstvením (káva, nealko,pochutiny) a bude Vás informovať o činnosti za posledné obdobie. Samozrejme ide o stretnutie bývalých hasičov (kolegov) – vždy si je čo povedať navzájom.

S pozdravom

Ing. Bc. Milan Konárik, PhD.
Predseda MO a KO AHD Žilina