Organizačné členenie

Trnavský kraj

Miestne organizácie v obvode Trnavského kraja:

Trnava a Piešťany

Ing. Róbert Simeonov – predseda MO

Miroslav Šuga – podpredseda MO

37 členov