Organizačné členenie

Trnavský kraj

Miestne organizácie v obvode Trnavského kraja:

Trnava a Piešťany

– Ing. Róbert Simeonov – predseda MO

– Miroslav Šuga – podpredseda MO

 

30 členov

 

Senica

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Dunajská Streda

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov

 

Galanta

– Ing. ….  – predseda MO

– Ing. …. – podpredseda MO

 

30 členov