Správa

Vláda schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z.

Informácie o novelizácii zákona 461.

Dávame Vám na vedomie, že v stredu vláda schválila novelu zákona 461 aj s riešením čiastkových dôchodkov, to je že už nebude potrebné mať odrobených 15 rokov aby sme mali ako výsluhoví dôchodcovia vyplácaný čiastkový dôchodok, stačí dosiahnuť len dôchodkový vek.
Samozrejme je to schválené len vládou. Uvidíme ako to dopadne v parlamente. Dúfajme že to schváli aj parlament.
Vláda zákon schválila aj s pripomienkou. Zatiaľ sme sa k pripomienke nedostali, ak budem vedieť tak doplníme ďalšie informácie.

Odkaz na rokovanie vlády: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 

Uverejnené: 26. februára 2023

Na najbližšom zasadnutie NR SR v utorok 14. marca bude predložená novela zákona 461 o dôchodkovom zabezpečení. Mala by byť prerokovaná ako 40. bod v prvom čítaní.

O ďalšom priebehu Vás budem informovať.

Uverejnené: 11. marca 2023