Správa

Dohoda o spolupráci

V stredu 19. apríla 2023 sa v priestoroch Prezídia Hasičského a záchranného zboru
uskutočnilo podpísanie Dohody o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom a
občianskym združením Asociácia hasičov na dôchodku
.
Dohodu podpísali prezident HaZZ plk. Ing. Pavol Mikulášek a predseda asociácie Ing. Peter
Hargaš.
Hlavným zámerom uzavretia dohody je podpora aktívneho života bývalých príslušníkov
HaZZ formou poskytovania priestorov využívaných HaZZ, s cieľom zabezpečenia fungovania
orgánov Asociácie hasičov na dôchodku na celoštátnej, krajskej a miestnej úrovni.
Asociácia sa podpisom dohody zaviazala k spolupráci a poskytovaní pomoci pri príprave a
zabezpečovaní akcií, ktoré bude HaZZ v budúcnosti usporadovať pre verejnosť.
Dohoda umožňuje bývalým hasičom, ktorí sú dnes na dôchodku, vo väčšej miere sa zapájať
do aktivít asociácie. Podpisom dohody prezident HaZZ potvrdil záujem prezídia HaZZ o
uctenie si práce bývalých príslušníkov zboru a podieľať sa na skvalitnení ich života na
dôchodku. Verím že pre členov asociácie to bude impulzom v ich ďalšej činnosti.

 

Ing. Peter Hargaš

predseda Asociácie hasičov na dôchodku

Uverejnené: 22. apríla 2023