POZVÁNKA

Stretnutie dôchodcov

POZVÁNKA

na zasadanie predsedníctva Asociácie hasičov na dôchodku

V zmysle čl. V ods. 3 Stanov Asociácie hasičov na dôchodku zvolávam riadne zasadanie
predsedníctva AHD. Zasadanie sa bude konať dňa 02.-.03. júna 2022 v Kukorelliho chate
v Hermanovciach nad Topľou. Plánovaný čas zasadania 02. júna od 12,30 hod. do 17,00
hod a 03. júna od 9,30 hod. do 12,00 hod.

Uverejnené: 23. máj 2022